Error in site JavaScript

M O B - B I O B A N K

Velkomen til (MOMA)
Biobanken, som har navnet MOB, blev grundlagt i 1994.

Den indeholder mere end 70.000 prøver fra mere end 2600 patienter med blærekræft. Indsamlingen foregår i tæt samarbejde med Urinvejskirurgisk Afdeling K på AUH, Kræftafdelingen og Patologisk Afdeling.

Informationer om patienter og prøver opbevares i en klinisk database udviklet i samarbejde med Sundata, Carma Group. Databasen indeholder meget detaljerede oplysninger om patientens kliniske karakteristika og behandling, og om prøvens størrelse, vækstmønster mm.

Login til databasen for kliniker
...